CENTAR ZA
LOGOPEDIJU I PSIHoterapiju

o logopedu

Logoped je stručnjak koji se bavi poremećajima jezika, govora, komunikacije, gutanja, glasa, čitanja pisanja, svoje terapeutske usluge pruža ljudima kroz cijelo životno razdoblje. Pomaže roditeljima, skrbnicima, procijeniti stupanj razvoja i mogućnosti djeteta, a ukoliko je potrebno uključiti dijete u terapijski rad kako bi ispunilo vlastite kapacitete.

 

o psihoterapeutu/ edukacijskom rehabilitatoru

Psihoterapija je jedan vid pomoći i podrške ljudima da bolje upoznaju sebe, a otkrivajući sebe i prevladavajući ono što ih sputava oni se mijenjaju i rastu u skladu sa svojim putnim potencijalima. Na tom putu pomaže im psihoterapeut.

naš tim

Logoped

Jelena Bartolović Vučković, prof. logoped stručnim terapijskim metodama i postupcima djeluje na području:

- Logopedske dijagnostike za djecu i odrasle
- Logopedske terapije iz područja:
- Poremećaja tečnosti govora (mucanje i brzopletost)
- Afazije
- Poremećaja gutanja
- Poremećaja glasa
- Razvojno jezično-govornih poremećaja
- Poremećaja čitanja i pisanja

shutterstock_1669839181 [Converted]
Psihoterapeut
Edukacijski rehabilitator

Maja Maček, prof. edukacijski rehabilitator i certificirani psihotrapeut djeluje na području:

- Psihoterapijskih usluga i savjetovanja
- Psihoedukativnih radionica za osobni rast i razvoj
- Malom školom roditeljstva - "dozvola za roditelje"
- Programom pripreme za školu
- Pomoć u učenju od 1. do 4. razreda
- Razvojno jezičnim poremećajima
- Podrškom djetetu u razvoju socijalnih vještina i emocionalne zrelosti