javite nam se s povjerenjem

KOntakt

Jelena Bartolović Vučković, prof. logoped
Kontakt: +985 91 577 8027
Email: kakadu.centar@gmail.com

 

_

Maja Maček, prof. edukacijski rehabilitator i certificirani psihotrapeut
Kontakt: +385 91 523 91 12
Email: kakadu.centar@gmail.com