Maja Mačekprof. edukacijski – rehabilitator, certificirani
psihoterapeut

Završila sam Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, smjer rehabilitacija, 2004 godine. Višegodišnje radno iskustvo stekla sam u sustavu odgoja i obrazovanja kao učitelj i stručni suradnik u radu s učenicima osnovnoškolske dobi. Tijekom godina rada i usavršavanja područje interesa su mi bile metode, pristupi i tehnike podrške u radu s djecom s specifičnim teškoćama u učenju, s poteškoćama u održavanju pažnje i koncentracije, te s djecom koja imaju poteškoća u socijalnom i emocionalnom funkcioniranju. 

Dodatno sam završila edukaciju psihoterapije nakon čega sam postala lincencirani praktičar transakcijske analize – psihoterapijski pravac.  Kontinuirano se educiram i dalje na tom području putem seminara, radionica, stručnih skupova. Vještine koje sam stekla koristim za osmišljavanje i vođenje psihoedukativnih radionica/grupa podrške za roditelje i odgajatelje te radionica za osobni rast i razvoj za sve koji žele voditi ispunjeniji život, upoznati sebe i svoje obrasce ponašanja te .

Ostala područja interesa i djelovanja su mindfulness, osnove kognitivno – bihevioralne terapije, medijacija i prevencije vršnjačkog nasilje. Novostečene vještine primjenjujem u radu s djecom, mladima i odraslima.