Podrška djetetu u razvoju socijalnih vještina i emocionalne zrelosti

Važno je poticati razvoj socioemocionalne vještina kod djeteta. Od najranije dobi i od prvog smješka dijete dobiva povratne informacije od svojih roditelja da je dobro, sigurno i željeno te kreće u interakciju sa svijetom, s drugim ljudima (prvo s roditeljima, a kasnije sa širom okolinom i vršnjacima). Djeca ponekad imaju poteškoća u prirodnom emocionalnom i socijalnom razvoju, poteškoća u nošenju s emocijama, razumijevanju emocija kod sebe i drugih te poteškoća u primjerenom reagiranju na njih što dovodi do sputavanja u razvoju socijalizacije. Sve to u konačnici može voditi u  začarani krug slabijeg samopouzdanja i samopoštovanja. 


Ovaj program uključuje razvoj socijalnih vještina kao što je komunikacija, asertivnost, ja-ti poruke, osvještavanje uzrok – posljedica ponašanja, empatija, razumijevanje vlastitih i tuđih osjećaja i primjereno reagiranje, razvoj svjesnosti kroz mindfulness metode prilagođene djeci. 

U radu se koriste tehnike terapijske igre kao i razne kreativne tehnike izražavanja. Hoće li dijete biti uključeno u individualni ili grupni način rada ovisi o potrebama djeteta i senzibilitetu. U dogovoru roditelja i stručnjaka određuje se plan rada.


Način rada: individualno i grupno


Trajanje: 45 min (individualno)

                90 min (grupno; ako se prijavi minimalno troje djece)


Cijena: 200 kuna