POMOĆ U UČENJU ZA UČENIKE OD 1. DO 4. RAZREDA

Učenje je proces spoznavanja koja zahtjeva uključivanje mnogih senzoričkih, kognitivnih funkcija. Djeca najčešće i najbolje uče putem iskustva. Također, ne učimo svi na jednak način, važno je otkriti stil učenja djeteta kako bismo učenje učinili zabavnijim i lakšim. U školi se često učenici susreću s neuspjehom što može rezultirati padom samopouzdanja pa i dovesti do raznih tegoba kao npr. glavobolja, mučnina, mucanja i slično. Neimanje razumijevanja za potrebe djeteta u konačnici može dovesti do problema u ponašanju ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja.

Program pomoći u učenju uključuje određivanja primarnog stila učenja djeteta, uvođenje metoda i tehnika koje će djetetu pomoći da uspješnije i sigurnije uči te pristupa učenju, izrada individualiziranih odgojno obrazovnih programa potreba djeteta (IOOP) za školu. 

Način rada: individualno

Trajanje: 45 min

Cijena: 200 kuna