PROGRAM PRIPREME ZA ŠKOLE

Polaskom u školu počinje jedna nova etapa u djetetovom životu, ali i životu roditelja. Uzbuđenje i zadovoljstvo, ali i brojna pitanja, nedoumice. Sa školom kreću nove obaveze, novi zahtjevi s kojima se dijete mora nositi, a roditelj biti podrška na njegovom putu razvoja i uspjeha. Osim što je važno da dijete bude zrelo za školu, važno je da bude emocionalno i socijalno spremno kako bi se moglo nositi sa zahtjevima školske sredine i kako bi moglo ostvarivati svoj razvojni potencijal.

Ovim programom dijete će razviti znanja i sposobnosti potrebne za sigurniji početak školovanja.

program obuhvaća predvježbe čitana i pisanja, vježbe za razvoj slušne analize i sinteze, vježbe razvoja i usvajanja matematičkih koncepata i odnosa, prostornih i vremenskih odnosa te snalaženja u njima, reedukacija psihomotorike, vježbe pamćenja, vježbe bogaćenja rječnika, prihvaćanje obaveza sukladno dobi, program poticanja razvoja pažnje i koncentracije, program poticanja perceptivnih funkcija.

Posljedično tome dijete će osnažiti  svoje samopouzdanje, biti sigurnije u vlastite sposobnosti i spremnije prihvatiti nove zahtjeve i situacije koje nosi školska sredina.

Neka mali đak prvak postane veseljak!

Način rada: individualno

Trajanje : 45 min

Cijena: 200 kuna